Lezingenprogramma

Begin januari 2019 hebben de volgende sprekers toegezegd een voordracht te houden:

Geert Aarts  (Wageningen Marine Research / NIOZ)
Effect van geluid op zeehonden in windmolenparken.

Kees Camphuijsen (NIOZ)
Zeezoogdieren in de Noordzee.

René Dekeling  (Ministerie van I&M) *
Introductie op onderwatergeluid en de effecten op zeezoogdieren.

Eleonora Panella  (IFAW, Brussel)
Scheepsaanvaringen met zeezoogdieren in Middellandse zee

Anja Reckendorf  (Tierärtzliche Hochschule, Hannover)
Effecten van plastic en verstrikking voor zeezoogdieren in Europa.

Meike Scheidat  (Wageningen Marine Research)
Beschermingsbeleid voor zeezoogdieren en de Internationale Walviscommissie.

Fleur Visser  (NIOZ / Universiteit van Amsterdam)
Effecten van onderwatergeluid op walvisachtigen en hun prooi.

* onder voorbehoud