Werkgroep Zeezoogdieren

Werkgroep Zeezoogdieren

De werkgroep is in 1984 als onderdeel van Zoogdiervereniging opgericht om de contacten te versterken tussen specialisten en belangstellenden die aan zeezoogdieren werken. De werkgroep was in 1987 een van de oprichters van de European Cetacean Society (ECS). De werkgroep wordt regelmatig benaderd vanwege haar kennis en netwerk op het gebied van zeezoogdieren. Monitoring en onderzoek vindt de werkgroep heel belangrijk en probeert dat te stimuleren waar mogelijk.

Zeezoogdierdagen

Sinds 2017 worden er opnieuw Zeezoogdierdagen georganiseerd. Het doel van deze dagen is om professionals, amateurs, beleidsmakers, natuurbeschermers, mensen werkzaam in het mariene milieu en zeezoogdierliefhebbers op een informele wijze bijeen te brengen. De Zeezoogdierdagen zijn steeds meer een publieksevenement geworden.

Nieuwsbrieven

De werkgroep streeft ernaar regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen. De nieuwsbrief bevat allerlei wetenswaardigheden over zeezoogdieren en hun bescherming. Aanmelden kan via onze website.

Daarnaast is een van de werkgroepleden actief in de redactie van het verenigingsblad van de Zoogdiervereniging: Zoogdier. Hier maken we ons er sterk voor dat in elk nummer ook iets over zeezoogdieren staat.

Bescherming en beleid

De werkgroep wordt benaderd om mee te denken op het gebied van (natuur)beleid en bescherming.  Zeezoogdieren worden op velerlei manieren bedreigd. De invloed van menselijk handelen in de leefgebieden van zeezoogdieren heeft steeds meer gevolgen: onderwatergeluid, plastic, verstrikkingen, aanvaringen, verandering en afname voedselaanbod, klimaatverandering, habitatveranderingen.

Meer weten?

Website: www.werkgroepzeezoogdieren.nl
Facebook: www.facebook.com/zeezoogdieren
E-mail: zee@zoogdiervereniging.nl