Zeezoogdieren en de Rode Lijst (27-11-2020)

Er positief nieuws over een aantal zeezoogdieren als het gaat om de Rode Lijst. Het gaat zo goed met bruinvis, gewone en grijze zeehond dat deze soorten niet meer op de Rode Lijst staan. Er staan echter nog één zeezoogdierensoort wel op de Rode Lijst, te weten de tuimelaar. Vroeger plantte de tuimelaar zich voort in het wild in Nederland, maar dat is niet meer het geval en daarom is deze soort verdwenen uit Nederland. Wel zien we regelmatig tuimelaars in Nederlandse wateren, maar dit zijn dan ‘dwaalgasten’, zoals ook andere walvis- en dolfijnsoorten als dwaalgast af en toe Nederland bezoeken.

Op vrijdag 27 november werd het informatieve filmpje over de tuimelaar op de Rode Lijst voor het eerst getoond aan bijna 400 mensen tijdens de Zoogdierdag van de Zoogdiervereniging. De Werkgroep Zeezoogdieren heeft nu ook een YouTube-kanaal waar dit filmpje op staat en waar we hopelijk nog veel meer filmpjes zullen gaan toevoegen.